ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM PEŁNE POSZANOWANIE ICH PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONĘ ICH
DANYCH OSOBOWYCH.
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś czuł się bezpiecznie i komfortowo korzystając
z naszych usług.
Prezentujemy Ci informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep .Dane osobowe przekazywane nam
przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów
zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów
przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych
posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)
Administratorem danych osobowych jest „O.K. Szymon Grygiel” , podmiot gospodarczy wpisany
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP 8862833251 , nr REGON 022404973 ul. Paderewskiego 15, 58-301 Wałbrzych
tel: 574 499 287
Strona internetowa naszego Sklepu posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki
te są zapisywane przez nasz serwer na komputerze, telefonie albo innym urządzeniu Klienta,
służącym do korzystania ze strony internetowej, i dostarczają danych statystycznych
o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów,
a także dostarczają danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu logowania i dokonywania
zakupów w Sklepie.
Pliki cookies zapisywane na komputerze, telefonie albo innym urządzeniu Klienta przechowują
informacje na temat:• sesji Użytkownika,• ostatnio oglądanych produktów,• aspektów
dotyczących preferencji i zainteresowań użytkownika w celu dopasowywania reklam produktów,•
oddania głosu w ankiecie.
Stosowanie plików cookies wymaga zgody Klienta. Strona internetowa www.polkamanolka.pl
zapewnia możliwość wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies.
Klient posiada możliwości określenia warunków przechowywania plików cookies za pomocą
ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu lub
konfiguracji usługi. W określonych przypadkach wyłączenie plików cookies może wpłynąć
na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
Pliki cookies są przetwarzane do czasu ich usunięcia przez Klienta bądź do z góry ustalonego
czasu określonego w parametrach pliku cookies.
Klientowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych
osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Nie jest stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu
zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych,
to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności
realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony,
Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką
prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Materiały reklamowo-promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wtedy, gdy wyrazili na to zgodę.
Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie
wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera
o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą
wyłącznie oferty naszego Sklepu.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie bezpłatnego sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
Masz pytania, wnioski, sugestie lub chcesz skorzystać
ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
Napisz do nas na adres e-mail:
sklep@polkamanolka.pl